วันที่ 20 กันยายน 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงมอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมการกำจัดวัชพืชในแปลงนารวม บ.นำอ้อม ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

32970_resize

วันที่ 20  กันยายน  2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุงมอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมการกำจัดวัชพืชในแปลงนารวม บ.นำอ้อม ต.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

32973_resize 32970_resize 32972_resize