วันที่ 20 กันยายน 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ติดตามสถานการณ์โรคใหม้ข้าว ไม่มีการระบาด และไม่รุนแรงในเบึ้องต้นแนะนำให้เกษตรกรฉีดยาป้องกันแล้ว ณ บ้านกกบก ม.5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จังหวัดเลย

S__2015239_resize

วันที่  20  กันยายน  2559  นายพงรักษ์  มีชัย   นวส.ชำนาญการ  ติดตามสถานการณ์โรคใหม้ข้าว ไม่มีการระบาด และไม่รุนแรงในเบึ้องต้นแนะนำให้เกษตรกรฉีดยาป้องกันแล้ว ณ บ้านกกบก ม.5 ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง  จังหวัดเลย

S__2015239_resize S__2015236_resize S__2015237_resize S__2015238_0_resize