วันที่ 13 กย.59 ส่งเอกสารติดประกาศตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี59/60 ให้ติดประกาศเพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตัวเอง ม.1 2 3 8 9 10 12 13 15 16 17 18 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง เพื่อรองรับการประชาคม ของ ธกส สาขาหนองหญ้าปล้อง

76987_resize

วันที่ 13 กย.59 ส่งเอกสารติดประกาศตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี59/60 ให้ติดประกาศเพื่อให้เกษตรกรตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตัวเอง ม.1 2 3 8 9 10 12 13 15 16 17 18 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง เพื่อรองรับการประชาคม ของ ธกส สาขาหนองหญ้าปล้อง

76988_resize 76986_resize 76987_resize