วันที่ 12 กย 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมตรวจสอบการระบาดโรคไหม้ข้าว ม.4 บ.วังไห ต.หนองหญ้าปล้องพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นในการควบคุมโรค

76653_resize

วันที่ 12 กย 59 นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมตรวจสอบการระบาดโรคไหม้ข้าว ม.4 บ.วังไห ต.หนองหญ้าปล้องพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นในการควบคุมโรค

76656_resize 76653_0_resize 76653_resize 76654_resize 76655_resize