วันที่ 8-9 กย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ณ ห้องประชุมอบต.หนองหญ้าปล้อง และอบต.โคกขมิ้น

75559_resize

วันที่ 8-9 กย.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ณ ห้องประชุมอบต.หนองหญ้าปล้อง และอบต.โคกขมิ้น

75560_resize 75554_0_resize 75556_resize 75557_resize 75558_resize 75559_resize