วันที่ 8 ก.ย.59 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1892355_resize

วันที่ 8 ก.ย.59 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1892361_resize S__1892355_resize S__1892356_resize S__1892357_resize S__1892358_resize S__1892359_resize S__1892360_resize