วันที่ 6 ก.ย. 59 นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง ประธาน อชก.ส่วนอำเภอ ประชุมอนุมัติเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 8/2559 ณ ธกส.วังสะพุง โดยมีนายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เเกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นเลขานุการฯ

S__1884164_resize

วันที่ 6 ก.ย. 59 นายวิสา  ยัญญลักษณ์  นายอำเภอวังสะพุง ประธาน อชก.ส่วนอำเภอ ประชุมอนุมัติเงินกองทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 8/2559  ณ ธกส.วังสะพุง โดยมีนายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เเกษตรอำเภอวังสะพุง  เป็นเลขานุการฯ

S__1884164_resize S__1884169_resize 4742363723694 S__1884165_resize S__1884166_resize S__1884168_resize