วันที่ 20 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 ม.1,3,12,6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1605640_resize

วันที่ 20 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 ม.1,3,12,6 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1605641_resize S__1605640_resize S__1605641_0_resize