วันที่ 18 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 บ้านแก่งหิน ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1581080_resize

วันที่ 18 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 บ้านแก่งหิน ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1581080_resize S__1581078_resize S__1581079_resize