วันที่ 18 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 บ้านนาหลวง ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1581065_resize

วันที่ 18 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส. ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 บ้านนาหลวง ม.9 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1581065_resize S__1581063_resize