วันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__1712131_resize

วันที่ 17 สิงหาคม  2559 นายพงรักษ์  มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__1712137_resize S__1712130_resize S__1712131_resize S__1712132_resize