วันที่ 17 ส.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่10/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย

S__10002440_resize

วันที่ 17 ส.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ครั้งที่10/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย

S__10002443_resize S__10002440_resize S__10002441_resize S__10002442_resize