วันที่ 15 สค.59 เวลา 18.30 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 ณ บ้าน ป่าบงใหม่ ม.19 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

68625_resize

วันที่ 15 สค.59 เวลา 18.30 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 59 ณ บ้าน ป่าบงใหม่ ม.19 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

68625_resize 68621_resize 68623_resize 68624_resize