วันที่ 15 ส.ค.59 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น ออกติดตามการปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปี 59 โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

S__1540113_resize

วันที่ 15 ส.ค.59 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น ออกติดตามการปรับปรุงทะเบียนเกษตร ปี 59 โดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

S__1540114_resize S__1540112_resize S__1540113_resize