วันอาทิตย์ ที่ 14 สค.59 เวลา 19.00 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านลาด ม.7 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

68209_resize

วันอาทิตย์ ที่ 14 สค.59 เวลา 19.00 น. นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมาย นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ ประชุมชี้แจงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านลาด ม.7 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

68210_resize 68207_resize 68208_resize 68209_resize