ันที่ 12 ส.ค 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ.หอประชุมอำเภอวังสะะง อ.วังสะพุง จ.เลย

189277_resize

ันที่ 12 ส.ค 2559
นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ.หอประชุมอำเภอวังสะะง อ.วังสะพุง จ.เลย

189277_resize S__9740301_resize S__9740299_resize 18758_resize18762_resize