วันที่10 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรสมาชิก ศดปช.หนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

67154_resize

วันที่10 สค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง มอบหมายให้ นายทวัช มาตุ่น นวส.ชำนาญการ นำเกษตรกรสมาชิก ศดปช.หนองหญ้าปล้อง เข้าร่วมเวทีเชื่อมโยงเครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

67154_resize 67151_resize 67152_resize 67153_resize