วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายธงฤงทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังสะพุง. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

385087_resize

วันที่ 10 สิงหาคม  2559 นายธงฤงทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอวังสะพุง. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

5275_resize 385087_resize