วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายฑนวัฒน์ มะโนมัย นักวิการส่งเสริมการเกษตร ี้แจงข้อมูลการปรับปรุง ทบก 59 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

S__1507462_resize

วันที่ 9 สิงหาคม  2559 นายฑนวัฒน์  มะโนมัย นักวิการส่งเสริมการเกษตร ี้แจงข้อมูลการปรับปรุง ทบก 59 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

S__1507463_resize S__1507462_resize S__1507463_0_resize