15 มิ.ย.58 ติดตามโครงการสร้างรายได้

anigif15

วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย