วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์เข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตรกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

16898_resize

วันที่ 9 สิงหาคม  2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์เข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสมัครเกษตรกิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรจังหวั16901_resize 16898_resize 16899_resizeดเลย  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย