วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุมอนุกรรมการ. สปก. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__9527311_resize

วันที่ 9 สิงหาคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมประชุมอนุกรรมการ. สปก. ณ. หอประชุมอำเภอวังสะพุง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__9527311_resize S__9527305_resize S__9527307_resize S__9527308_resize