8 ส.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ชี้แจงเรื่องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59 ณ สนง.กษอ.วังสะพุง

S__1507338_resize

8 ส.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต จพง.ชำนาญงาน ชี้แจงเรื่องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 59 ณ สนง.กษอ.วังสะพุงS__1507463_resize S__1507338_resize S__1507462_resize S__1507463_0_resize