12 มิ.ย.58 ปรับปรุงทะเบียน

anigif13

วันที่ 12 มิถุนายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชาญงาน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ หมู่ที่ 9,10 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย