วันที่ 7 สิงหาคม 2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เข้าร่วมประชุมสัญจรผู้นำตำบลทรายขาว เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ วัดบ้านกุดต่อเรือ ม.14 บ้านกุดต่อเรือ ต . ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

24776_resize

วันที่ 7 สิงหาคม  2559 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ เข้าร่วมประชุมสัญจรผู้นำตำบลทรายขาว เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ วัดบ้านกุดต่อเรือ ม.14 บ้านกุดต่อเรือ ต . ทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 24776_resize 24769_resize 24770_resize 24771_resize 24772_resize 24773_resize 24774_resize 24775_resize