10-11 มิ.ย.58 ศึกษาดูงาน

anigif17

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2558 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศึกษาดูงานศูนย์ศัตรูพืชชุมชน ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น