วันที่ 27 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.ม.5 บ.วังกกเดื่อ ต.หนองหญ้าปล้องอ.วังสะพุง จ.เลย

62831_resize

วันที่ 27 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.ม.5 บ.วังกกเดื่อ ต.หนองหญ้าปล้องอ.วังสะพุง จ.เลย

62831_resize 62832_resize 62833_resize 62834_resize 62835_resize 62836_resize 62837_resize 62851_resize 62852_resize