วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจติดตามโครงการฯ หมู่บ้านละสองแสน ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

75352_resize

วันที่ 26 กรกฎาคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ตรวจติดตามโครงการฯ หมู่บ้านละสองแสน  ตำบลโคกขมิ้น  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

75356_resize 75343_resize 75344_0_resize 75344_resize 75347_resize 75349_0_resize 75349_resize 75351_resize 75352_resize 75355_resize