วันที่ 25 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงานเข้าร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารและรับสมาชิกใหม่ สโมสรไลออนส์วังสะพุง ณ.ศูนย์ดนตรีเมโลดีเลย ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

39870_resize

วันที่ 25 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นายเนติ ศรีอรรคพรหม จพง.ชำนาญงานเข้าร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารและรับสมาชิกใหม่ สโมสรไลออนส์วังสะพุง ณ.ศูนย์ดนตรีเมโลดีเลย ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย

39874_resize 39870_resize 39871_resize