10 มิ.ย. 58 ปรับปรุงทะเบียน

anigif14

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ หมู่ที่ 3,4,15,19 ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย