วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประชุม M. Village. หมู่บ้าน. O. Top. ของโรงงานนำ้ตาลมิตรภูหลวง โดยท่าน. พรศักดิ์ เจียรนัย สนช. เป็นประธาน ณ โรงงานนำ้ตาลมิตรภูหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

S__8470564_resize

วันที่ 25 กรกฎาคม  2559 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ร่วมประชุม M. Village. หมู่บ้าน. O. Top. ของโรงงานนำ้ตาลมิตรภูหลวง โดยท่าน. พรศักดิ์  เจียรนัย  สนช. เป็นประธาน  ณ โรงงานนำ้ตาลมิตรภูหลวง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

S__8470564_resize S__8470561_resize S__8470562_resize S__8470563_resize