10 มิ.ย.58 ประกวดหมู่บ้าน

anigif16

วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ร่วมประกวดหมู่บ้านสะอาดดีเด่นอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย