วันที่ 19ก.ค .59 เวลา 11.00-12.00 น.นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ไปบรรยายเรื่องประสบการณ์ชีวิตให้ผ้ติดเชื้อเอดส์ฟังที่ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม บ.โนนสว่าง ม.3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

4795_resize

วันที่ 19ก.ค .59 เวลา 11.00-12.00 น.นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  ไปบรรยายเรื่องประสบการณ์ชีวิตให้ผ้ติดเชื้อเอดส์ฟังที่ มูลนิธิ ธิดาเมตตาธรรม บ.โนนสว่าง ม.3 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

4797_resize 4795_resize 4796_resize