วันที่ 18 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี2559 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

61017_resize

วันที่ 18 ก.ค.59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดผลผลิตทางการเกษตร ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี2559 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

61020_resize 61014_resize 61015_resize 61016_resize 61017_resize 61018_resize 61019_resize