วันที่ 15 ก.ค. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านละ. สองแสน. 20. หมู่บ้าน. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

71308_resize

วันที่ 15 ก.ค. 59 นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์  เกษตรอำเภอวังสะพุง  ตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านละ. สองแสน. 20. หมู่บ้าน. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

71322_resize 71283_resize 71284_resize 71285_resize 71287_resize 71292_resize 71294_resize 71297_0_resize 71297_resize 71300_resize 71301_resize 71306_resize 71308_resize 71313_resize 71316_resize 71321_resize