วันที่ 15 ก.ค. 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน. ปุ๋ยอินทรีย์บ้านบึงสวรรค์ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวัสะพุง จังหวัดเลย

S__7929859_resize

วันที่  15 ก.ค. 59  นายธงฤทธิ์  จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน. ปุ๋ยอินทรีย์บ้านบึงสวรรค์   ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวัสะพุง  จังหวัดเลย

S__7929863_resize S__7929858_resize S__7929859_resize S__7929860_resize