นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการเฉลิมพระเกียรติในช่วงวันหยุด(วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา)ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.59เพื่อบริการประชาชน ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

3725_resize

นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการเฉลิมพระเกียรติในช่วงวันหยุด(วันอาสาฬหบูชา,วันเข้าพรรษา)ระหว่างวันที่ 16-20 ก.ค.59เพื่อบริการประชาชน ณ.สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง

3725_resize 3719_resize 3724_resize