วันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 10.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ พรดุสิต เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรับทราบเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี(2561-2564)

2839_resize

วันที่ 14 ก.ค.59 เวลา 10.00 น.นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ กษอ.วังสะพุง มอบหมายให้นางดวงใจ  พรดุสิต  เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน  เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อรับทราบเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี(2561-2564)

2841_resize 2838_resize 2839_resize 2840_resize