วันที่ 13 ก.ค. 59 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ บ้านเหล่าแปน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1515540_resize

วันที่ 13 ก.ค. 59 นายพงรักษ์ มีชัย นวส.ชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ตำบลหนองงิ้ว ณ บ้านเหล่าแปน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย

S__1515543_resize S__1515537_resize S__1515538_resize S__1515539_resize S__1515540_resize S__1515541_resize S__1515542_resize