9 มิ.ย.58 ประชุมศูนย์

anigif20

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมประเดือนศูนย์ฯบริการและประชุมสัญจร ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย