วันที่ 8 ก.ค. 59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรฯ ณ ที่ทการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

151264_resize

วันที่  8 ก.ค. 59 นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชการส่งเสริมการเกษตร  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการลดต้นทุนการผลิตข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรฯ  ณ ที่ทการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลผาบิ้ง  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

151266_resize 151263_resize 151264_resize 151265_resize