วันที่ 7 ก.ค. 59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ การผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ศาลากลางบ้านปากปวน ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

4244_resize

วันที่ 7 ก.ค. 59  นายศักดิ์ศิริ  รามศิริ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมกับ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรฯ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพ การผลิต การลดต้นทุนการผลิตข้าว   ณ ศาลากลางบ้านปากปวน   ตำบลปากปวน  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

4249_resize 4244_resize 4245_resize 4246_resize 4248_resize 4249_0_resize