9 มิ.ย. 58 เยี่ยมกลุ่มแม่บ้าน

anigif23

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำแค๊บหมูบ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย