วันที่ 7 ก.ค. 59 นายวิสา ยัญญลักษณ์ นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานอชก.ส่วนอำเภอ.ประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 6/2559 ณ ธกส.วังสะพุง มี นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง เลขานุการ ที่ประชุม

S__1515526_resize

วันที่ 7 ก.ค. 59  นายวิสา  ยัญญลักษณ์  นายอำเภอวังสะพุง  เป็นประธานอชก.ส่วนอำเภอ.ประชุมอนุมัติเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ ครั้งที่ 6/2559 ณ ธกส.วังสะพุง มี นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง  เลขานุการ ที่ประชุม

S__1515522_resize S__1515523_resize S__1515524_resize S__1515525_resize S__1515526_resize

 

S__1515527_resize