วันที่ 5 กค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Feild Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559 ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าปล้อง

57751_resize

วันที่ 5 กค 59 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Feild Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี2559 ณ ห้องประชุม อบต.หนองหญ้าปล้อง

57754_resize 57750_resize 57751_resize 57752_resize 57753_0_resize 57753_resize