4 มิ.ย.58 ประชุม อชก.

anigif19

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายพงรักษ์ มีชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการอชก.วังสะพุง เข้าประชุมพิจารณางบประเมินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีนายอำเภอวังสะพุง เป็นประธานฯ ณ ธกส.วังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย