3 มิ.ย.58 5 ส สำนักงาน

anigif12

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ เกษตรอำเภอวังสะพุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พัฒนาปรับปรุง 5 ส สำนักงานเกษตรอำเภอวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย