วันที่ 1ก.ค 59 สำนักงานเกษตรจังหวัดเเลย ออกคัดเลือกการประกวดสาขาอาชีพทำไร่ นายวรวุทธ บัวลา บ้านทรัพย์ไพศาล หมู่ 17 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

56763_resize

วันที่ 1ก.ค 59  สำนักงานเกษตรจังหวัดเเลย  ออกคัดเลือกการประกวดสาขาอาชีพทำไร่ นายวรวุทธ บัวลา บ้านทรัพย์ไพศาล หมู่ 17 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

56763_resize 56760_resize 56761_resize 56762_resize