วันที่ 29 มิ.ย. 59 นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมกลุ่มยุงเกษตรตำบลโคกขมิ้นเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกวดคัดเลือกสถาบันดีเด่น ณ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

22875_resize

วันที่ 29 มิ.ย. 59  นางน้ำเย็น ศิริพัฒน์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   เยี่ยมกลุ่มยุงเกษตรตำบลโคกขมิ้นเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกวดคัดเลือกสถาบันดีเด่น ณ โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย

22879_resize 22871_resize 22872_resize 22873_resize 22875_resize