วันที่ 28 มิ.ย.59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.การเกษตรไปเป็นวิทยากรให้ความร้เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์แก่นักเรียนของ กศน.ปากปวน

6377_resize

วันที่ 28 มิ.ย.59 นายศักดิ์ศิริ รามศิริ นวส.ชำนาญการพร้อมด้วยนายฑนวัฒน์ มะโนมัย นวส.การเกษตรไปเป็นวิทยากรให้ความร้เรื่องการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า,บิวเวอเรีย และสารชีวภัณฑ์แก่นักเรียนของ กศน.ปากปวน

7545_resize 6377_resize 6378_resize 6379_resize 6380_resize 6381_resize 6382_resize 6383_resize 7544_resize 7545_0_resize